Xử lý chất thải sản xuất kem - Quy trình công nghệ xử lý nước thải

Ưu điểm: - Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải; - Nồng độ các chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành; - Diện tích đất sử dụng tối thiểu; - Công trình thiết kế dạng modul, dễ mở rộng, nâng công suất xử lý.
Nhược điểm: - Nhân viên vận hành cần được đào tạo về chuyên môn; - Chất lượng nước thải sau xử lý có thể bị ảnh hưởng nếu một trong những công trình đơn vị trong trạm không được vận hành đúng các yêu cầu kỹ thuật; - Bùn sau quá trình xử lý cần được thu gom và xử lý định kỳ.