Tin tức

Xử lý Asen trong nước bằng công nghệ mới

Nguôn nước ngầm Việt Nam hiên đang đối mặt với thực trạng ô nhiễm.Trong đó nhiễm asen là vấn đề đã được khẳng định.Nguồn nước nhiễm Asen gây ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe con người và môi trường sống.Việc loại bỏ Asen trong nước đã được các nhà khoa học

20 tỉ USD xử lý nước thải ở Việt Nam

Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), chi phí bình quân đầu người cho việc kết nối với một hệ thống nước thải mới sẽ rơi vào khoảng từ 200-600 USD. Như vậy, Chính phủ Việt Nam sẽ cần phải đầu tư khoảng 6,4 tỉ-20 tỉ USD trong