Dịch vụ xử lý cống rãnh

Nếu cống rãnh nhà bạn gặp các dấu hiệu sau:

– Dấu hiệu của một cống bị nghẹt
– Chảy tràn
– Thoát nước bị tắc
– Thoát nước bị chặn
– Nước tràn cống
– Cửa cống tràn
– Cửa cống bị rò rỉ
– Nước thoát chậm
– Ống cống bị hỏng
– Ống cống bị hư hỏng

….

1Blocked-Drains-Nottingham-2

2images

Chúng tôi được trang bị đầy đủ các loại máy móc thiết bị hiện đại để xử lý tất cả các loại trường hợp khó khăn nhất.

Trả lời