Tag Archives: nước thải

Xử lý chất thải sản xuất kem

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI a. Ưu điểm: - Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải; - Nồng độ các chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành; - Diện tích đất sử dụng tối thiểu; - Công trình thiết kế dạng modul, dễ ...