Tag: nước tinh khiết

Thiếu vi chất do dùng nước tinh khiết trong thời gian dài.

Dùng nước tinh khiết trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể thiếu một số khoáng chất cần thiết. Nước tinh khiết có nhiều ưu điểm,trong điều kiện môi trường sống như hiện nay,dùng nước tinh khiết là việc cần thiết để bảo về sức khỏe,thế nhưng nếu chỉ dùng nước tinh khiết trong thời