Tag: xử lý chất thải

Xử lý nước thải chế biến mủ cao su

Nguyên nhân có thể do chưa phân tích hết các chỉ tiêu, đặc biệt các chỉ tiêu hữu cơ, do đó khi quá trình lên men, phân huỷ nhiều hợp chất như H2S, NH3… gây mùi khó chịu.. Công nghệ xử lý thường áp dụng công nghệ sinh học. Tuy nhiên để xử lý triệt

Xử lý chất thải sản xuất kem

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI a. Ưu điểm: – Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải; – Nồng độ các chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành; – Diện tích đất sử dụng tối thiểu; – Công trình