Xử lý nước thải chế biến mủ cao su

Nguyên nhân có thể do chưa phân tích hết các chỉ tiêu, đặc biệt các chỉ tiêu hữu cơ, do đó khi quá trình lên men, phân huỷ nhiều hợp chất như H2S, NH3… gây mùi khó chịu..

Công nghệ xử lý thường áp dụng công nghệ sinh học. Tuy nhiên để xử lý triệt để phải có các thiết bị và hệ thống đồng bộ nmới xử lý được
7
Thứ nhất: Tạo ra môi trường trung tính bằng cách trung hoà nước thải.
Thứ 2: Xử lý NH4+ rất khó vì cạnh tranh với nhiều KL khác. Xử lý nó bằng cả hoá sinh mới hiệu quả. Với khả năng xử lý 60-80% NH4+ thì với hàm lượng cao trong nước thì phải có hệ thống xử lý tốt.
Thứ 3: Phải tách P trước khi xử lý sinh học vì chính P sẽ đầu độc vi sinh vật phân huỷ COD và NH4+.
Cần chú ý các bước xử lý phù hợp công suất, thải lượng, môi trường, bơm hút bùn kịp thời vì hàm lợng cặn lơ lửng rất cao.

Trả lời